• slideheader0.png
  • slideheader1.png
  • slideheader2.png
  • slideheader3.png
Image
Adwokat Rafał Marchalewicz w 2009 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Instytucja przepadku jako środka karnego w świetle uregulowań polskiego kodeksu karnego", napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego.
W toku studiów prawniczych ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez The Catholic University of America, Columbus School of Law oraz odbył stypendium zagraniczne na University of Iceland (Reykjavik, Islandia). Biegle posługuje się językiem angielskim.
W 2010 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez  Krakowską Izbę Adwokacką, od 2013 roku adwokat.

Indywidualna Kancelaria Adwokacka
Rafał Marchalewicz

ul. Sienkiewicza 1C
34-500 Zakopane

NIP: 7361676188   REGON: 122878047
BANK PEKAO SA nr konta: 76 1240 5165 1111 0010 5201 6548
18 2063648
+48 604252530
rafal.marchalewicz@adwokatura.pl

RKIT

Search